CH3NH2 to trujący, łatwopalnym gaz o zapachu zbliżonym do amoniaku/psujących się ryb. Idealnie rozpuszcza sie w wodzie, trochę słabiej w etanolu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne metyloaminę zazwyczaj przechowuje się skroploną w ampułkach, ale częsciej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe). Read More »
Discuss   Bury
A leading online retail & wholesale shop for hair & hair extensions. A manufacture providing OEM services for more 1,000 companies with hair & hair extensions. Read More »
Discuss   Bury
Kue Ulang Tahun Jogja Read More »
Discuss   Bury
Securing a listing with one of Spain’s largest distributors of pharmaceutical supplies, just a month after launching our first product. Review in Scotsman. Read More »
Discuss   Bury
CH3NH2 to trujący, łatwopalnym gaz o zapachu zbliżonym do amoniaku/psujących się ryb. Idealnie rozpuszcza sie w wodzie, trochę słabiej w etanolu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne metyloaminę zazwyczaj przechowuje się skroploną w ampułkach, ale częsciej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe). Read More »
Discuss   Bury
A leading online retail & wholesale shop for hair & hair extensions. A manufacture providing OEM services for more 1,000 companies with hair & hair extensions. Read More »
Discuss   Bury
Kue Ulang Tahun Jogja Read More »
Discuss   Bury
Securing a listing with one of Spain’s largest distributors of pharmaceutical supplies, just a month after launching our first product. Review in Scotsman. Read More »
Discuss   Bury